Fusie voor Molse scholen op til

Print
Mol - Er heerst een gespannen sfeer in het katholiek secundair onderwijs in Mol (KSOM). De Raad van Bestuur opende opnieuw het dossier rond een eventuele eerstegraadsschool. In het voorstel komen alle leerlingen van de eerste twee jaren middelbaar onderwijs op één school terecht. De meningen in de vijf betrokken scholen zijn verdeeld.
BR />

De opdracht van de Raad van Bestuur van de KSOM is duidelijk: zorgen voor de meest geschikte en meest kansenbiedende schoolomgeving voor alle leerlingen.

De invoering van het gemengd onderwijs en de oprichting van het samenwerkingsverband tussen de vijf katholieke Molse scholen creëerde nieuwe kansen, maar tegelijk kwamen ook problemen bovendrijven.

Met het opstarten van een eerstegraadsschool wil het bestuur de overgang van lager naar secundair onderwijs vlotter en rustiger laten verlopen voor de leerlingen.

Concreet wil dit zeggen dat alle leerlingen van de eerste graad op een en dezelfde school terechtkomen. Pas naar het derde jaar toe worden echte studiekeuzes gemaakt. Een betere oriëntering en begeleiding zou foute beslissingen moeten vermijden.

Infrastructuur

Het bestuur van de KSOM vraagt de mening van alle betrokken partijen in dit dossier. Leerkrachten en ook ouderraden krijgen de kans om voorstellen in te dienen ter verbetering van de plannen.

Niet in het minst de vraag wáár de eventuele eerstegraadsschool zou komen, zorgt voor heel wat deining. Niet alle scholen zijn immers uitgerust om het grote aantal leerlingen uit de eerste graad op te vangen. Verder hebben de afzonderlijke scholen door de jaren heen een sterke gemeenschap opgebouwd, met aandacht voor alle leerlingen.

De komst van de eerstegraadsschool zou voor grondige wijzigingen zorgen in zowel infrastructuur als verdeling van de lesroosters en het studieaanbod.

Nog tot 29 februari kunnen voorstellen ingediend worden, waarna een gedetailleerd herstructureringsplan volgt. Momenteel zijn 4.365 leerlingen ingeschreven in de vijf scholen van de KSOM.

Nele CAEYERS
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio