Boerka verboden op Nederlandse trein, tram en bus

De Nederlandse regering verwacht van vervoersbedrijven dat zij het dragen van boerka's in bussen, treinen en trams via hun algemene voorwaarden zullen verbieden. Verzet de sector zich hiertegen, dan zal de regering het verbod op gezichtsbedekkende kleding afdwingen.

Belga

"We gaan graag in gesprek met de ov-sector. Maar als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, zal het kabinet met aanvullende regelgeving komen", zei minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) vrijdag. De overheid kan ingrijpen via de Wet personenvervoer.

De brancheorganisatie van ov-ondernemingen Mobis keert zich tegen het kabinetsplan, omdat het onnodig en niet te handhaven zou zijn. De ministerraad heeft desondanks besloten boerka's te weren uit het openbaar vervoer en te verbieden op alle onderwijsinstellingen. Ook ambtenaren mogen straks geen gelaatsbedekkende kleding meer dragen.

"We vinden het dragen van een boerka in Nederland onwenselijk", lichtte Ter Horst toe. Er komt evenwel geen algeheel boerkaverbod voor de openbare ruimte, zoals op straat. De oppositiepartijen VVD en PVV bepleiten dat, maar de regering vindt zo'n verbod een stap te ver gaan. Bovendien stuit het op juridische problemen. De PvdA-fractie juicht het voorliggende voorstel toe.

De minister van Binnenlandse Zaken zal als werkgever haar rijksambtenaren verbieden gezichtsbedekkende kleding te dragen op de werkvloer en verwacht dat gemeenten en provincies dat voorbeeld volgen. "Het belemmert open communicatie, zowel met klanten als onderling."

Boerkaverbod

Het kabinet wil het beperkte boerkaverbod zoveel mogelijk invoeren via bestaande regelgeving. Waar die tekortschiet, komen extra regels. Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) voorziet geen juridische struikelblokken voor deze aanpak.

Het verbod voor scholen zal niet alleen gelden in de klasloken, maar ook op het schoolplein. Minister Ronald Plasterk (Onderwijs) vindt dat "leerlingen moeten leren dat ze elkaar in het gezicht kunnen kijken".

Premier Jan Peter Balkenende vindt de kritiek van ov-bedrijven voorbarig. Volgens hem lopen ze voor de muziek uit, omdat er nog overleg met de sector volgt. Hoewel relatief weinig vrouwen een boerka dragen, is het volgens de premier wel een onderwerp met een "hoge emotionele waarde".

Spoorbedrijf NS laat weten een verbod op gelaatsbedekkende kleding te begrijpen vanuit het oogpunt van veiligheid. "Maar dan zou het eigenlijk moeten gelden voor de hele openbare ruimte en niet alleen het vervoer. We hebben nog veel vraagtekens, bijvoorbeeld over waar de grens ligt", aldus een woordvoerder. Deskundigen gingen er vorig jaar nog van uit dat niet meer dan honderd vrouwen in Nederland een boerka dragen.

Nu in het nieuws