Waalse socialisten blazen regionalisme nieuw leven in

Waalse socialisten blazen regionalisme nieuw leven in

Waalse socialisten blazen regionalisme nieuw leven in

Print
In een opiniebijdrage in de gratis krant Metro trachten zes Waalse socialisten het Waalse regionalisme nieuw leven in te blazen. Ze breken een lans voor een Belgisch federaal systeem gebaseerd op de gewesten en lijsten een reeks eisen op die Wallonië ten goede zouden komen in het kader van de onderhandelingen over de staatshervorming.
Ondertekenaars zijn Jacques Gennen, Charles Janssens, Guy Milcamps, Sebastian Pirlot, Eliane Tillieux en Christophe Collignon. Volgens initiatiefnemer Collignon geeft het zestal PS'ers een opinie weer die ruimer verspreid is binnen de politiek dan gedacht.

Opvallende afwezigen in het lijstje zijn Waals parlementsvoorzitter José Happart en voormalig Waals minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe. Het is immers net de bedoeling aan te tonen dat ook andere mensen zich achter een "pragmatisch regionalisme" scharen dan de namen die doorgaans worden geciteerd, dixit Collignon.

Regionalisme

Volgens de Waalse parlementsleden was het regionalisme een beetje uit het Belgisch politieke vocabularium verbannen, alsof het om iets ging dat van slechte smaak getuigt. Niettemin is de trend verre van dood, luidt het, en het is niet enkel een zaak van een aantal oude nostalgici. Het zou zelfs gaan om een groot pragmatisme dat het Wallonië moet mogelijk maken economisch het heft in eigen handen te nemen.

Het zestal roept "het zuiden van het land" op zich voor te bereiden op de institutionele onderhandelingen door zijn eisen op tafel te leggen, zoals Vlaanderen al tien jaar heeft gedaan. "Het is tijd dat men in het zuiden van het land beseft dat men de Belgische staat niet zal redden door te weigeren te onderhandelen", stellen ze.

Ze tonen zich overigens pessimistisch over de afloop van de huidige onderhandelingen en verwachten op 24 maart opnieuw aan het beginpunt te zullen staan. Dan zullen de Waalse en Brusselse regionalisten klaar moeten staan om nieuwe onderhandelingen aan te snijden met vragen, en niet enkel met weigeringen, luidt het.

Eisen

Bij de eisen staat de oprichting van een paritaire Senaat van de gewesten, de uitvoering van de regionalisering van ontwikkelingshulp, de taalkundige rits van de eerste ministers en de herziening van bepaalde verdeelsleutels op het vlak van het spoorverkeer.

Voor een federale kieskring lopen ze niet warm. Die zou enkel de Vlaamse numerieke meerderheid versterken. Voorts vinden ze dat Wallonië enkele bevoegdheden zou moeten uitoefenen die momenteel bij de Franse gemeenschap rusten. Zonder Wallonië zou het exportcijfer nooit zo hoog liggen en zouden we nog steeds wachten op een regionale luchthaven en een HST-station", stellen ze.
MEEST RECENT