Spectaculaire groei aantal Antwerpse inburgeringstrajecten

Spectaculaire groei aantal Antwerpse inburgeringstrajecten

Spectaculaire groei aantal Antwerpse inburgeringstrajecten

Print
Antwerpen - In 2007 namen 1.200 mensen meer deel aan inburgeringstrajecten in de stad Antwerpen dan in het jaar daarvoor. In totaal realiseerde het stedelijk onthaalbureau 3.800 inburgeringstrajecten.
Dat maakte Antwerps schepen van diversiteit Monica De Coninck (sp.a) bekend naar aanleiding van de ondertekening van een samenwerkingsprotocol van de stad met de VDAB.

Het akkoord zorgt voor veranderingen in het stedelijk inburgeringsbeleid. De begeleiding van inburgeraars zal er volgens de betrokken partijen door de aanpassingen alleen maar beter op worden.

In de marge van de ondertekening van het samenwerkingsprotocol maakte schepen De Coninck een balans op van het inburgeringsjaar 2007. Daarbij vallen er een aantal specifieke tendensen op te merken. Zo was er het positieve resultaat van de Marokkaanse gemeenschap. Die groep maakt één vijfde van het totaal van de Antwerpse inburgeraars uit. De stad was blij met het feit dat de helft van alle Marokkaanse inburgeraars ook deelnemen aan het voor hen opgestelde inburgeringstraject.

De Coninck was ook erg tevreden met de geslachtsgebonden evolutie. Voor het eerst waren er in 2007 meer vrouwen dan mannen die zich inschreven voor een inburgeringscurus, iets wat specifiek belangrijk is voor de opvoeding van de kinderen. Opmerkelijk was tot slot dat ondanks het verplicht maken van de inburgeringscursus door de Vlaamse regering, toch 1.300 mensen zich vrijwillig engageerden om deel te nemen aan een traject van het onthaalbureau.

Volgens de schepen zijn al deze positieve punten te danken aan de goede samenwerking tussen de verschillende instanties en aan de 1-loketfunctie van het onthaalbureau zodat mensen zich maar op één plaats moeten aanmelden om alle aspecten van het inburgeringsprogramma te leren kennen.

VDAB

Luc Hostens, directeur van VDAB Antwerpen, ging dieper in op de veranderingen die door het samenwerkingsakkoord met de stad zullen doorgevoerd worden bij de inburgeringsafhandeling. Meest ingrijpend is het feit dat de doelgroep aangepast wordt. Naast nieuwkomers en asielzoekers zullen de hulpverleners van het onthaalbureau zich nu meer toespitsen op mensen met een permanente verblijfsvergunning en mensen die al langer in het Belgische bevolkingsregister ingeschreven staan, de zogenaamde oudkomers.

Het tweede punt is de doorwijsfunctie die VDAB door het samenwerkingsprotocol zal krijgen. Voortaan zullen uitkeringsgerechtigde oudkomers doorverwezen worden naar het onthaalbureau om zich in te schrijven voor een inburgeringstraject. Dit zal enkel gebeuren na een grondige screening.
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio