Kerkfabriek

Het meerjarenplan 2008-2013 en het budget 2008 van de kerkfabriek Heilige Familie werden aan de gemeenteraad respectievelijk ter goedkeuring en ter advies voorgelegd. De gemeentelijke toelage voor dit jaar bedraagt 17.340 euro.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio