Parkeerproblemen

Print
Rumst - Rumst zoekt naar oplossingen voor het toenemende parkeerprobleem. Zo wil de gemeente aandacht voor parkeren in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ’de Markt’, parkeerplaatsen invoeren bij de verbinding tussen Boereweg-Putstraat-Hoogstraat en een buurtparking realiseren
aan de hoek Veerstraat
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio