Laagste aantal ozonpieken in België sinds 1979

Print
De milde zomer van 2007 heeft een gunstig effect gehad op het aantal ozonpieken in België. Het lage aantal uren zon en het beperkte aantal hittedagen verklaren voornamelijk de verminderde ozonpieken, in vergelijking met voorgaande jaren. Dat melden IRCEL en de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie vrijdag.
Het aantal dagen waarop de Europese informatiedrempel werd overschreden, was het laagste sinds het begin (1979) van de ozonmetingen in de drie gewesten.

"De kwaliteit van de zomer is de grote determinant. Door het beperkte aantal dagen met hoge maximum temperaturen en het lagere aantal uren zon, registreerden we in 2007 veel minder ozonpieken, " zegt Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, IRCEL.

"Dit is ook wel het gevolg van de Europese maatregelen, die zorgen voor minder uitstoot van ozonprecursoren. Hoewel het aantal pieken laag was, blijft de jaargemiddelde ozonconcentratie wel jaar na jaar toenemen."

"Dit heeft dan weer vooral te maken met de economische groei in China en India waardoor de emissie van luchtvervuilende stoffen in die landen toeneemt en een belasting betekent voor het hele noordelijk halfrond. Dit vormt dus een mondiaal probleem", zegt Fierens.

In 2007 registreerden de luchtkwaliteitsmeetnetten van de drie gewesten 2 ozondagen (in Vlaanderen worden de meetnetten uitgebaat door de Vlaamse Milieumaatschappij). Dat zijn dagen waarop de EU-drempelwaarde voor het inlichten van de bevolking (meer dan 180 microgram per kubieke meter per uur), op minstens één meetplaats in België overschreden wordt.

Het Waals Gewest heeft vrijdag enkele voorzorgsmaatregelen genomen aangezien de norm voor luchtvervuiling, veroorzaakt door fijn stof, de komende dagen op een aantal plaatsen in Wallonië wellicht wordt overschreden. Er is geen wind en daardoor kan de vervuiling in industrieel erg vervuilde regio's blijven hangen.

Volgens IRCEL is het echter nog te vroeg om beslissingen te nemen voor maatregelen in Vlaanderen. Volgens afspraken moeten er twee opeenvolgende dagen met meer dan 70 microgram per kubieke meter in zicht zijn vooraleer er verkeersmaatregelen (90 km/u op snelwegen) worden opgezet. Dit is vandaag nog niet het geval.

"Met dergelijke korte termijn maatregelen moet er omzichtig worden omgesprongen om het sensibiliserend effect niet te verliezen, " aldus Fierens

.

Nu in het nieuws