Polemiek over wachtlijsten bijzondere jeugdzorg

Polemiek over wachtlijsten bijzondere jeugdzorg

Polemiek over wachtlijsten bijzondere jeugdzorg

Print
Vlaams minister van Welzijn Steven Vanackere (CD&V) reageert scherp op de kritiek van de socialistische vakbond ACOD omtrent de bijzondere jeugdzorg.
Volgens Vanackere legt de vakbond hem "onjuiste beweringen" in de mond en gaat het om een "onbegrijpelijke aanval". Hij nodigt de vakbonden uit tot overleg.

Het ACOD maakte vrijdag bekend dat het personeel van de afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid, dat instaat voor de organisatie van de hulp aan probleemjongeren, zich beledigd voelt door een aantal uitspraken van Vanackere. Die zou volgens het ACOD in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement vorige week bijvoorbeeld formeel ontkend hebben dat er in Antwerpen 1.000 wachtenden zijn op de centrale wachtlijst. Vanackere zou ook te weinig respect hebben voor het werk van de consulenten. De vakbond dreigt met nieuwe acties.

Onjuiste beweringen

Maar volgens Vanackere legt de vakbond hem een aantal "onjuiste beweringen" in de mond. Hij wil die beweringen stuk voor stuk weerleggen. Zo benadrukt hij in de commissie niet heeft verwezen naar de wachtlijstwerking in Antwerpen. Het ging toen om de 965 weigeringen die er in 2006 in de gemeenschapsinstellingen waren.

"Dat getal verwijst naar het aantal keer dat er een telefoontje was, met als antwoord dat er op dat ogenblik geen plaats was", brengt Vanackere in herinnering.

Ook de de bewering dat Vanackere zou gesproken hebben over een "misplaatste sensatiezucht" van consulenten ligt de CD&V-minister zwaar op de maag. Vanackere is "onthutst" over die aantijging. Hij verwijst naar de letterlijke uitspraken die hij in de bewuste commissievergadering deed. Daaruit blijkt dat hij verschillende malen zijn respect uitdrukt voor de consulenten.

Vanackere spreekt van een "onbegrijpelijke aanval" van de vakbond. Hij betreurt ook dat de vakbond partners tegen mekaar opzet. Vanackere meent dat er moet samengewerkt worden aan oplossingen. "Zij die menen dat dit versneld wordt door de achterban ervan te overtuigen dat de minister 'zijn personeel niet au serieux' neemt, hebben het totaal fout", stelt de CD&V-minister.

Vanackere nodigt de vakbonden uit om "in een rechtstreekse dialoog" de zaken uit te klaren.
MEEST RECENT