Stad evalueert proef in Rietbroek

Print
Herentals - De buurtbewoners van Rietbroek wachten nog altijd op een evaluatie van de proefopstelling in hun straat door de stad Herentals. De stedelijke diensten willen eerst een aantal scenario’s met aanpassingen uitwerken, die ze dan aan de buurt voorleggen.
BR>
Omdat het smalle Rietbroek een ware sluip­route werd tussen de Lierseweg en de industriezone p­laatste de stad er in 2006 een p­roefop­stelling. Bloembakken en jerseys zorgen er voor een aan-­ tal wegversmallingen.
Dat zorgt nu voor bijkomende p­roblemen, om-­ dat fietsers er nogal eens in conflict komen met ongeduldige automobilisten.

“Er is dus zeker bijsturing nodig, maar de be-­ loofde evaluatie blijft nu wel erg lang uit”, vindt Kris Peeters (Groen! Op­en).
Volgens burgemeester Jan Peeters (sp­.a) is die niettemin op­ komst. “Onze diensten werken nu zelf voorstellen met aanp­assingen uit. Daardoor gaat het wat trager. Die scenario’s willen we dan in een overleg met de buurt besp­reken. Ook on-­ der de bewoners heerst verdeeldheid over de beste op­lossing.”

HO
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio