Aansluiting bij Durme wekt wrevel op bij sp.a

Print
Schelle - Schelle heeft zich uitgesproken voor de toetreding tot het regionaal landschap Schelde-Durme. Alleen sp.a stemde tegen. “Isoleer Schelle nogmaals in de Rupelstreek”, steigerde Danny Backeljauw.
BR>
Volgens de sp.a-fractieleider opteren de andere burgemeesters van de Rupelstreek voor aansluiting bij het nog op te richten regionaal landschap Rivierenland (Rupel/ Nete/Dijle/Zenne). Rumst zou er zelfs al een collegebeslissing over hebben genomen. Ook Natuurpunt toont volgens Danny Backeljauw met argumenten aan dat een keuze richting Dijle beter is.

”Ten eerste sluiten de landschapselementen zoals de bodemgesteldheid meer aan bij Mechelen en omgeving. De afstand tussen herkenbaarheid bij de inwoners zal in het Schelde-Durme verhaal ook groter zijn. Bovendien zal onze inbreng groter zijn in een nog op te richten regionaal landschap. In het andere geval dreigen we te verdrinken in het grote geheel”, haalde het raadslid de visie van Natuurpunt aan.

Volgens burgemeester Rob Mennes (CD&V/N-VA) is het niet meer dan de visie van de Mechelse beleidsmakers. Hij kaartte eerder al aan dat Schelde-Durme het meest logische lijkt vanwege de keuze van Toerisme Rupelstreek om te verbreden naar het Scheldeland en de aansluiting bij het project van het Scheldelandschapspark.

”Ik heb de indruk dat het hier om een politieke keuze gaat omdat Caroline Gennez het Dijle-verhaal trekt en Kris Peeters het Durme-verhaal. Schelle verlaat hiermee het schip van de Rupel, terwijl de burgemeester toch altijd voorstaat een pleitbezorger te zijn van samenwerking”, besloot Danny Backeljauw.

BaR
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio