Verplichte uitbreiding rusthuis Capenberg

Print
Boechout - Rusthuis Capenberg aan de Borsbeeksesteenweg gaat uitbreiden met een nieuwe vleugel. De uitbreiding is nodig om te kunnen blijven voldoen aan de nieuwe wetgeving. De vleugel komt gedeeltelijk op de bestaande voetbalvelden van Oxaco te liggen.
BR>
Om een erkenning voor zijn huidige capaciteit te kunnen behouden ziet rusthuis Capenberg zich verplicht om de bestaande kamers groter te maken. Daarvoor is een nieuwe vleugel nodig die deels op een van de bestaande aanpalende voetbalterreinen van Oxaco wordt opgetrokken.

Capenberg ligt in een zone voor dagrecreatie en is dus zonevreemd. Het rusthuis kan daarom slechts uitbreiden indien er eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt, waardoor de bestemming van het gebied kan wijzigen. Dat plan werd door een deskundige van Igean aan de gemeenteraad voorgesteld.

De aanpalende voetbalterreinen van Oxaco worden herschikt. De dreef, het sportcomplex van Oxaco en de vijf tennisvelden blijven gewoon behouden. Ook de reservatiestrook voor de verbindingsweg tussen de N10 en de Krijgsbaan is in het ruimtelijk uitvoeringsplan opgenomen, omdat die strook nog steeds op het gewestplan wordt vermeld. Het plan werd binnen de gemeenteraad voorlopig goedgekeurd. Er volgt nu een openbaar onderzoek van zestig dagen waarin bezwaren tegen de plannen kunnen worden binnengebracht. Schepen van Ruimtelijke Ordening Ria Van den Heuvel (sp.a) toonde zich verheugd over het project. “Hiermee wordt de toch wel unieke combinatie van rusthuis en sportcentrum veilig gesteld”, aldus de schepen. “Zowel de rusthuisbewoners als de sporters van Oxaco varen hier wel bij.” hier wel bij.”

Ludwig VAN GELDER
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio