Gouverneur mengt zich in debat politiezone

Print
Buggenhout - Provinciegouverneur André Denys woonde woensdagavond in Buggenhout de politieraad van de politiezone Buggenhout-Lebbeke bij. Omdat er in het verleden nogal wat discussiepunten bestonden tussen de twee burgemeesters van de zone, riep de gouverneur een stuurgroep bijeen om de zone te begeleiden een nieuwe start te maken.
BR>
”Ik ben nog maar drie keer gevraagd om te bemiddelen in een zone”, vertelt de gouverneur. ”Hier was ook een probleem met de bestuurlijke eensgezindheid. Ik wilde alleen helpen als we met een nieuwe lei konden starten en als iedereen zich kwetsbaar zou durven opstellen. Mijn eerste idee was ook om een samenwerking aan te gaan met zone Dendermonde, maar daar was geen draagvlak voor bij de betrokken partijen. Uiteindelijk ben ik blij dat we dat scenario niet gevolgd hebben, want ook kleine zones kunnen goed functioneren als ze zich inzetten.”

Het eerste overleg van de stuurgroep voor de zone Buggenhout-Lebbeke, waarin ook Procureur Des Konings Christian Du Four zetelt, vond bijna een jaar geleden plaats. ”Daarin werden de problemen rond de financiële middelen, de personeelscapaciteit, de huisvesting en de inzet van het personeel in de twee deelgemeenten van de politiezone besproken”, licht zonechef Wim De Maesschalck toe. ”Het politiecollege liet toen op voorstel van de stuurgroep een audit uitvoeren om de aangehaalde thema’s te kunnen objectiveren.” ”Uit de audit blijkt dat deze zone iets lager scoort dan het gemiddelde van andere zones, maar dat de probleempunten wel de lijn volgen van andere zones”, stelt auditor Ronald Alens van de Algemene Inspectie vast. ”Het is opvallend dat bijna alle personeelsleden meegewerkt hebben aan dit onderzoek.” De personeelstevredenheid kan heel wat beter in de zone. Het personeel kaart meestal aan dat er een gebrek is aan communicatie met de leiding van het korps.

Niet zelden voelen ze zich onbegrepen. Om dit probleem te verhelpen, zal de leiding van het korps beter gecoacht worden. De huisvesting was een andere demotiverende factor, maar volgend jaar moet daar verandering in komen, want de plannen voor een vernieuwd commissariaat zijn bijna klaar.

Personeelstekort

Een andere verzuchting was het personeelstekort waar het korps mee kampt. Lebbeke en Buggenhout maken nu meer financiële ruimte vrij om overuren mogelijk te maken en zowel dit als volgend jaar worden er telkens drie extra inspecteurs aangeworven. De stuurgroep zal de zone blijven begeleiden en een vinger aan de pols houden tot alles vlot loopt. Uit de enquêtes bleek dat de personeelsleden zich willen inzetten met de komst van een nieuwe wind.

Raf MOORTGAT
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio