Reglement speelt vzw’s parten

Print
Sint-Niklaas - Een halfjaar na de invoering van de stedelijke uitbatingsvergunning blijkt dat vele sportclubs worden geconfronteerd met een pak extra kosten. Nochtans wilde het stadsbestuur met die nieuwe maatregel vooral níet de sport- en jeugdverenigingen viseren.
BR>
In september vaardigde het stadsbestuur een nieuwe politieverordening uit die de controle op vzw’s moest vergroten. Door dat reglement is voor de uitbating van drankgelegenheden door vzw’s en feitelijke verenigingen en de uitbating van bel- en nachtwinkels op het grondgebied van de stad een vergunning nodig. Die moet worden afgeleverd door de burgemeester.

Die maatregel kwam er vooral doordat er vorig jaar in een aantal vzw’s zware overtredingen werden vastgesteld, zoals drugsgebruik en drugshandel. Ook de wildgroei van nacht- en belwinkels bleek niet goed beheersbaar. De vergunning wordt verleend of geweigerd op basis van de resultaten van een onderzoek dat wordt gevoerd door de brandweer, de politie en de administratieve diensten.

Het schepencollege heeft nu op zes maanden tijd nog geen enkele uitbatingsvergunning definitief geweigerd of ingetrokken. Er is wel al een aanpassing op komst voor belwinkels. Die mogen binnenkort opnieuw tot 22u open blijven in plaats van tot 20u. Een betwiste vzw in de Mercatorstraat is ondertussen verhuisd naar de Leopold II-laan.

“Iets te streng”

Het zijn vooral sportclubs met een eigen kantine, die nu worden geconfronteerd met een pak extra kosten. Zo moest een aantal voetbalclubs in het liefhebbersverbond Walivo na een controle van de brandweer toch even slikken. ”Voor sommige ploegen brengt dit inderdaad problemen met zich mee”, stelt Walivo-voorzitter Hans Troch.” Dit heeft zeker een weerslag op hun werking. Sommige clubs twijfelen of ze die investering wel kunnen doen. De regels zijn net iets te streng. Hopelijk komt er een versoepeling, anders moeten straks ook enkele jeugdhuizen sluiten.”

Brandweercommandant Marc Van de Velde benadrukt dat er in overleg met de clubs naar oplossingen wordt gezocht. ”We werken met een stappenplan om de kosten draaglijk te maken. We proberen met de clubs te onderhandelen en hen zo goed mogelijk te begeleiden. Feit is dat vele kantines nog nooit gecontroleerd zijn. Mensen van de club hebben vaak zelf de elektriciteit gelegd of bepaalde materialen gebruikt. Dat is weliswaar goed bedoeld amateurisme, maar dat is zeker niet altijd veilig.”

Joris VERGAUWEN
MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio