Stad moet gronden Etaf niet saneren

Print
Turnhout - Turnhout wordt beschouwd als onschuldige eigenaar van de gronden van het vroegere Etaf, waar later de oude stadsmagazijnen kwamen. Dat betekent dat de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zelf de gronden gaat saneren, vooraleer er een sociaal woningproject komt.
BR>
De Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting (TMH) wil op de site van de vroegere stadsmagazijnen tussen de Steenweg op Oosthoven en Meuletiende een sociaal woningbouwproject realiseren. Daarvoor geeft de stad de percelen voor zestig jaar in erfpacht.

Uit een bodemonderzoek blijkt dat de ondergrond vervuild is. Omdat het om een historische vervuiling gaat van de vroegere onderneming Etaf is Turnhout niet verantwoordelijk voor de sanering. Dat betekent dat de OVAM de werkzaamheden op eigen kosten uitvoert. De sanering gebeurt nadat de TMH de bestaande panden op de site heeft gesloopt. De bodemverontreiniging houdt geen gevaar in voor de mens.

HO
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio