Ontslagregeling voor werknemers suikerfabriek Moerbeke-Waas

Print
In Moerbeke-Waas hebben de werknemers van de sluitende suikerfabriek van ISCAL Sugar het ontwerpakkoord voor de ontslagregeling quasi unaniem goedgekeurd.
Enkel twee tijdelijke contractanten stemden niet in met het voorstel. Dat zegt Björn Desmet, gewestelijk secretaris van ABVV Voeding. Het nieuws is ons bevestigd door de directie.

"Uitgangspunt was om arbeiders en bedienden op gelijke voet te behandelen", aldus Desmet. "Dat is niet gebruikelijk, maar het moet in deze tijden kunnen. Voor bedienden werd het systeem-Claeys gevolgd, wat neerkomt op een vergoeding van één maandloon per gepresteerd dienstjaar. Arbeiders ontvangen het drievoud van de wettelijke opzeg. Dat betekent dat iemand die tien jaar in dienst geweest is, 45 weken opzeg betaald ziet.", aldus Desmet.

Daarnaast kunnen de werknemers van de suikerfabriek volgens de vakbondsman rekenen op een morele ontslagvergoeding van 3.000 euro per gepresteerd dienstjaar. Ze worden bovendien allen gewoon doorbetaald tot 17 april (arbeiders) en 1 mei (bedienden), zonder prestatieverplichting.

Voor bruggepensioneerden ligt de lat, mits goedkeuring van het bevoegde ministerie, op vijftig jaar met een inkomensgarantie van 75% van het begrensd loon tot hun 65ste.
Nu in het nieuws