Verzorging senioren

Print
Sint-Gillis-Waas - Het gemeentebestuur van Sint-Gillis- Waas kent ook dit jaar een toelage toe aan personen of gezinnen die een inwonende bejaarde verzorgen die medisch hulpbehoevend is, met uitzondering van de levenspartner. De tegemoetkoming is vastgesteld op 2,50 euro per kalenderdag, met een maximum van 625 euro per jaar.
De verzorgde persoon moet minstens 65 jaar oud en in rechte lijn een bloed- of aanverwante zijn in de eerste of tweede graad van de aanvrager. De bejaarde moet bedlegerig zijn, in de onmogelijkheid zijn zich te verplaatsen, incontinent zijn of hulp behoeven bij het eten en/of bij het toilet
MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio