Hamme investeert in ontspanning voor jeugd

Print
Hamme - Gemeente stemt speelterreinen op elkaar af
BR>
De gemeente Hamme plant dertien gemeentelijke speelterreinen op te waarderen. Speeltoestellen voor openbare terreinen kosten veel geld, en dus werden tot nu toe enkel de terreinen ’t Hoog, de Leeuwerikenlaan en Vlierkouter heringericht.

"Het gemeentebestuur focust zich de komende jaren op de terreinen die de nieuwe jeugdlokalen Groenstraat en De Braak omgeven”, legt schepen van Jeugd Hilde Landtsheer (Open Vld) uit. “Een eerste ontwerp voor de Groenstraat is klaar. Dat wordt verder aangepast in overleg met de gebruikers. Nog voor de zomervakantie moet dit terrein gebruiksklaar zijn. Ook op De Braak hoopt het bestuur al in 2008 met de aanleg te starten.”

Voor Landtsheer is de Kerckwijk een derde belangrijk project. “In de plannen voor de aanleg van dit park en het woonerf, is er nog ruimte vrij voor een grote en een kleine speeltuin en voor een speelbos. Dit wordt gesubsidieerd als groenproject in het kader van harmonisch park- en groenbeheer. Zowel de jeugddienst als de jeugdraad worden bij de planning betrokken”, aldus de schepen.

Als deze drie projecten zijn afgewerkt, worden andere kleinere terreinen aangepakt. “Het schepencollege brengt daarvoor eerst alle speelterreinen op wandelafstand van de wijken in kaart. Als de uitbouw van een speelplek onmogelijk is, zal er gezocht worden naar de inrichting van een speelstraat.”

Landtsheer is niet blind voor problemen tussen de gebruikers van de speelpleinen onderling en tussen de gebruikers en de omwonenden. “In enkele wijken is er een wijkcomité opgericht. Daar worden deze problemen besproken met de bewoners, de wijkagent en de jeugddienst. Ook buurtgerichte jeugdwerkingen als Habbekrats kunnen hier een oplossing bieden.”

Wim ONSELAERE
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio