Jonge boeren voeren actie tegen dalende vleesprijzen

Print
Een groep jonge landbouwers heeft dinsdag aan het slachthuis van Anderlecht actie gevoerd tegen de "matige tot dalende voedselprijzen die in schril contrast staan met de hogere kosten door duurder voedsel, brandstof en andere kosten." Volgens hen zit de sector in crisis en zijn de winkelketens mee verantwoordelijk.
De actievoerders zijn allemaal lid van Groene Kring, de beweging van jonge land- en tuinbouwers van de Boerenbond. Ze trekken aan de alarmbel op het moment dat versnijders en distributeurs in het slachthuis overleg plegen over de prijzen. Met hun aanwezigheid willen de jonge veehouders de winkelketens duidelijk maken dat er een probleem is.

Volgens de manifestanten is de sector in nood. "De prijzen staan onder druk, zowel bij varkens, rundvee als braadkippen. Het is vijf na twaalf, want de eerste bedrijven geven het op."

De jonge landbouwers zeggen dat er nochtans oplossingen zijn. "Allereerst moet de prijs die betaald wordt aan de landbouwproducent stijgen. Vandaag stellen we vast dat de prijs aan de consument stijgt en de prijs betaald aan de landbouwproducent daalt. Het heeft geen zin dat steeds hogere winstmarges gecreëerd worden als je daarmee een volledige maatschappelijke sector doodknijpt."

De landbouwers stellen ook voor aan de voederprijs te sleutelen. "Het lijkt ons niet logisch dat het goedkopere GGO-voeder Europa niet binnen mag, maar vlees dat in het buitenland geproduceerd wordt met dit voeder wel. Dit is regelrechte concurrentievervalsing."

Daarnaast moet er voor de actievoerders ook opnieuw nagedacht worden over het gebruik van dierenmeel in het voeder. "Dit is een rijke en betaalbare bron van eiwitten. Zolang er geen kannibalisme is lijkt dit voor ons een ideale manier om restproducten een meerwaarde te geven en het voeder goedkoper te maken", luidt het nog.
Nu in het nieuws