Voetgangersbruggen voor Klein Broek

Print
Temse - Temse verzet zich niet tegen de ontpoldering van het Klein en het Groot Broek, die er in het kader van het Sigmaplan in 2010 aankomt. Door voetgangersbruggen over de bressen in de Durmedijk te bouwen, moet natuurrecreatie in het Klein Broek mogelijk worden.
BR>
De herinrichting van de Durmevallei, waarbij onder meer het Groot en het Klein Broek worden ontpolderd, is een van de prioritaire projecten in het geactualiseerde Sigmaplan. Dat project wordt in 2010 uitgevoerd. Zowat 70 hectare landbouwgrond verdwijnt in het Klein en het Groot Broek. ”We waren nooit echt tegen de ontpoldering van het Klein en Groot Broek”, zegt schepen Hugo Maes (CD&V). ”Wij hadden wel een aantal voorwaarden. Om het Klein Broek te ontpolderen, worden in de bestaande Durmedijk twee bressen gemaakt. Elk zowat 50 meter breed. We willen daar voetgangersbruggen over, zodat er natuurrecreatie mogelijk wordt. Om daarbij een startplaats te hebben, willen we ook parkeergelegenheid in de buurt van de oude herberg Ons Streven. De nieuwe dijk rond het Groot Broek in Elversele komt in het speelbos achter de Meersstraat. Daardoor verdwijnt een deel van dat bos. Nu onderzoekt een studiebureau of het mogelijk is om een paar weiden in de omgeving van het voetbalveld van Elversele in te richten als speelbos.”

Met de herinrichting van de Durmevallei komt er geen einde aan de maatregelen die worden gepland, om natuurontwikkeling te realiseren en het Scheldebekken beter tegen overstromingen te beschermen. ”Het Schauselbroek in Temse en ook de huidige potpolder in Tielrode staan op het lijstje van mogelijk nog aan te snijden gebieden”, zegt Maes. ”De potpolder in Tielrode wordt daarbij mogelijk omgevormd tot gecontroleerd getijdenwerkinggebied. De dijk zou er gedeeltelijk worden afgegraven. Ook voor de Schauselbroekpolder in Temse wordt in die richting gedacht. Daar verzetten wij ons wel tegen.”

GeNo
MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio