Extra troepen naar Afghanistan?

Print
De commissies Landsverdediging van de Kamer en van de Senaat organiseren morgen/woensdag om 16.00 uur een gedachtewisseling over "het Belgisch beleid betreffende Afghanistan", zo staat te lezen op de website van de Kamer. Aanleiding is de beslissing van de ministerraad om vier F-16's en 140 extra militairen naar Afghanistan te sturen. Of Defensieminister Pieter De Crem aanwezig zal zijn, is niet meteen duidelijk.
Met de beslissing van vorige vrijdag ging de Ministerraad in op vragen van de NAVO en van de partnerlanden voor een extra bijdrage. Daardoor stuurt ons land 20 militairen vanaf 1 april voor de tijdelijke versterking van de bewakingscompagnie op de luchthaven van Kaboel.

Ten vroegste vanaf 1 oktober neemt België met 20 militairen deel aan één Operational Mentor and Liaison Team (OMLT) in Kaboel of Kunduz. Die teams staan in voor de opleiden en begeleiden van het Afghaans leger. Vanaf september stuurt ons land ook vier F-16's en 100 militairen in samenwerkingsverband met Nederland.

Tegen de beslissing was protest ontstaan. Zaterdag al kondigde oppositiepartij sp.a aan de commissie Defensie bijeen te willen roepen tijdens de krokusvakantie. Woensdag staat daarom een vergadering op de agenda van de gemeenschappelijke commissies Landsverdediging van Kamer en Senaat. Die vindt plaats om 16.00 uur in Zaal D van de Senaat.
Nu in het nieuws