Administratieve lasten van Vlaamse ondernemers gestegen

Print
De administratieve lasten bij de Vlaamse ondernemers zijn de voorbije twee jaar enkel toegenomen. Dat is althans de perceptie van de ondernemers zelf. zo blijkt uit een dinsdag voorgestelde enquête van Unizo, de unie van zelfstandige ondernemers. Unizo heeft 15 voorstellen om de papierberg voor ondernemers terug te dringen.
Volgens twee op de drie Vlaamse ondernemers stegen de adminstratieve lasten de voorbije twee jaar. Amper 4 procent ondervond een daling. Cijfers van het Planbureau bevestigen dat gevoel: tussen 2004 en 2006 steeg de kostprijs voor administratieve formaliteiten met 400 miljoen euro, zo blijkt. De stijging is gesitueerd bij ondernemingen met personeel. Bij eenmansbedrijven daalden de kosten wel.

Unizo roept op om de inspanningen voor administratieve vereenvoudiging versneld door te voeren en heeft een lijst met 15 concrete voorstellen. Daarbij onder meer de vraag om studentenarbeid te vereenvoudigen, attesten bij overnames of overheidsopdrachten te bundelen, of nog de statistiekverplichtingen van bedrijven te beperken.
Nu in het nieuws