Etnisch Culturele Minderheden zoekt onderdak bij andere adviesraden

Print
Willebroek - De gemeenteraad heeft de in 2000 opgerichte adviesraad Etnisch Culturele Minderheden (ECM) ontbonden. Voortaan moeten de allochtone verenigingen onderdak zoeken bij de bestaande adviesraden.
BR>
De hoofddoelstelling van de adviesraad ECM was participatie en inspraak. Met het nieuwe beleidsplan in het achterhoofd, is deze categoriale aanpak niet meer van toepassing. De organisaties van de ECM worden geleid naar de adviesraden die het best aansluiten bij hun doelstellingen. ”Een allochtone sportvereniging hoort binnen de nieuwe visie thuis in de sportraad en niet in de adviesraad ECM. Alleen zo kan de verantwoordelijkheid worden gedeeld en diversiteit een sterkte worden”, verduidelijkt schepen Eddy Bevers (CD&V/N-VA).

Voor raadslid Jan Van De Ven (Groen!) had het sneller gemogen. Hij vindt dat allochtone verenigingen, als ze zich goed willen integreren, alleen maar thuishoren binnen de bestaande structuren. ”De jarenlange ervaring die ze hebben opgedaan bij ECM heeft ervoor gezorgd dat de vergadercultuur nu bekend is”, reageert schepen Jan Van Lerberghe (sp.a). ”De inpassing in de bestaande structuren zal nu vlotter verlopen.”

Kevin Eeraerts (Vlaams Belang) fulmineerde dat de oprichting van de geldverslindende ECM alleen maar de integratie heeft tegengehouden. ”Ik hoop dat er nu ook geen extra financiële middelen meer gegeven worden aan deze allochtone verenigingen, zoals in het verleden”, zegt Eeraerts.

Deze laatste opmerking kon burgemeester Marc De Laet (sp.a) bevestigen. De centen gaan mee in de grote pot van de sport- en cultuurverenigingen en worden herverdeeld volgens de bestaande sleutels.

JB
Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio