Raad van State schorst bouwvergunning gemeentehuis niet

Print
Niel - De Raad van State heeft het verzoek tot schorsing van de bouwvergunning voor het Nielse gemeentehuis verworpen. Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) en een buurtbewoner uit de Ridder Berthoutlaan hadden daar enkele maanden geleden om gevraagd. De actiegroep blijft niet bij de pakken zitten.
BR>
ALR vroeg de schorsing van de bouwvergunning voor het gemeentehuis omdat het geplande bouwwerk volgens hen visueel niet aantrekkelijk oogt en bovendien in strijd is met de regelgeving inzake beschermde monumenten. “Maar de Raad van State vond die argumenten niet overtuigend en verwierp het verzoek tot schorsing”, verduidelijkt schepen Jim Deridder (sp.a), bevoegd voor rechtszaken.

“De Raad oordeelde dat de verzoekers niet aantonen dat zij ernstige schade lijden en dat de architectuur van het ontwerp een kwestie van smaak is. De bouwwerkzaamheden aan het gemeentehuis worden bijgevolg voortgezet. De klagers kunnen nog aandringen op de nietigverklaring van de bouwvergunning, maar een uitspraak daarover zal pas over enkele jaren volgen. Dan zal het nieuwe gemeentehuis al lang de deuren hebben geopend. De oplevering is gepland voor eind oktober van dit jaar”, legt de schepen uit.

Stedenbouwkundige Hugo Lejon, de voorzitter van ALR, laat zich door de beslissing van de Raad van State niet uit zijn lood slaan. “We hebben ons deze week nog gericht tot het Rijksinstituut van Gent”, reageert Lejon. “We kregen daar waardevolle inlichtingen en meer dan ooit maak ik me sterk dat de Raad van State de vergunning zal intrekken. Dat de uitspraak pas over twee of drie jaar valt, maakt me niet uit. Ik blijf er van overtuigd dat uiteindelijk het recht zal zegevieren. De vergunning zal worden ingetrokken, met als gevolg dat het gemeentehuis moet worden gesloopt”, meent hij.

PVR
Meer nieuws uit Antwerpen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio