De Gucht vraagt uitleg over ter dood veroordeelde Afghaans journalist

Print
Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft maandag de Afghaanse ambassadeur in Brussel uitgenodigd om uitleg te vragen over de terdoodveroordeling wegens godslaster van de jonge Afghaanse journalist Perwez Kambakhsh en om hem de ernstige bezorgdheid over te maken van hemzelf en premier Guy Verhofstadt. Dat heeft de FOD Buitenlandse Zaken meegedeeld.
De 23-jarige journalist Perwez Kambakhsh kreeg vorige week de doodstraf omdat hij de islam zou hebben beledigd. De man heeft een tekst van het internet gehaald en verspreid onder enkele studenten. In het document werden enkele passages uit de Koran op een vrouwvriendelijke manier verklaard. Het lijkt er echter op dat Kambakshsh is veroordeeld omdat hij en zijn broer kritische journalisten zijn.

"Behalve op het onaanvaardbare karakter van de veroordeling, werd tevens gewezen op het feit dat het proces tegen de betrokken journalist achter gesloten deuren heeft plaatsgehad en de journalist geen beroep heeft kunnen doen op een advocaat, twee bijkomende elementen die eveneens bijzonder zorgwekkend zijn", luidt het.

"Respect voor de rechtsstaat en het principe van een rechtvaardig proces zijn van groot belang voor België, partner van de Afghaanse regering in haar huidige strijd voor de heropbouw van het land".

In zijn antwoord beloofde ambassadeur Nia Nezam de diepe bezorgdheid van de Belgische regering onmiddellijk over te maken aan de Afghaanse autoriteiten, en om België op de hoogte te houden van het vervolg dat deze hieraan zullen geven.

Hij verduidelijkte dat het hier gaat om een beslissing van een rechtbank van eerste aanleg en dat deze nog open staat voor een beroep voor het Hof van Beroep, en vervolgens, voor het Hooggerechtshof. Hij voegde hieraan toe dat de betrokkene reeds beroep heeft aangetekend en dit vonnis over een maand kan worden verwacht.

Volgens de ambassadeur is de Afghaanse regering eveneens diep bezorgd over deze zaak en volgt ze deze van zeer nabij, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht respecterend. Hij verzekerde de Belgische autoriteiten van de wil van de Afghaanse regering om toe te zien op het respect van de nationale wetten en de internationaal conventies die het land heeft geratificeerd.

Karel De Gucht heeft ook contact met de Europese partners van België in deze zaak, zowel in Brussel als in Kaboel, met het oog op het ondernemen van de gepaste stappen. In deze optiek zal een gemeenschappelijke démarche ondernomen worden bij de Afghaanse minister van Justitie.
Nu in het nieuws