Vandeurzen niet eens met Leterme

Vandeurzen niet eens met Leterme

Vandeurzen niet eens met Leterme

Print
Jo Vandeurzen (CD&V), de minister van Justitie, is het niet eens met de bezuinigingsplannen van zijn partijleider en vicepremier Yves Leterme voor gerecht en politie. Ook volgens Patrick Dewael (Open Vld), de minister van Binnenlandse Zaken, zijn de besparingen onmogelijk.
De twee ministers bevoegd voor politie en justitie hebben in een brief hun beklag gedaan bij premier Guy Verhofstadt. Vandeurzen en Dewael eisen dat het budget blijft groeien, zoals dat onder de vorige regering-Verhofstadt het geval was, met jaarlijks 4,1 procent meer middelen voor de politie, de brandweer, de magistratuur en het gevangeniswezen.

Vicepremier Leterme, bevoegd voor Begroting, heeft alle ministers een besparing voorgeschoteld waarbij ze in 2008 niet meer zouden mogen uitgeven dan in 2007. Leterme zegt dat die besparing ook in de regering werd goedgekeurd.

Yves Leterme, de minister van Begroting en vicepremier, heeft dinsdagochtend op Radio 1 weerlegd dat het budget voor politie en justitie niet zal groeien.

Leterme zei verrast te zijn door het artikel in Het Nieuwsblad. Hij stelde dat bij het begrotingsoverleg beslist werd van nul te beginnen en dat de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, Patrick Dewael (Open Vld) en Jo Vandeurzen (CD&V), al bij het overleg lieten weten dat ze het niet eens waren met de nulnorm.

Over de brief die Dewael en Vandeurzen aan hem schreven, zei Leterme dat dat de normale gang van zaken is.
"Het budget voor politie en justitie zal groeien, maar met hoeveel weet ik niet. Dat moet besproken worden met de collega's en voorgelegd worden aan de voltallige regering", aldus de vicepremier. "Ongerustheid is niet nodig", voegde Leterme er nog aan toe.

Op de vraag of er een verlaging van de belastingen komt, antwoordde Leterme dat eerst het begrotingstekort dichtgefietst moet worden en dat de laagste inkomens en een inspanning voor de koopkracht prioriteiten zijn.
Nu in het nieuws