Werkloosheid bij jonge allochtonen gehalveerd

Werkloosheid bij jonge allochtonen gehalveerd

Werkloosheid bij jonge allochtonen gehalveerd

Print
Het aantal allochtone jongeren zonder werk is spectaculair gedaald. Dat blijkt uit de gedetailleerde werkloosheidscijfers van de arbeidsdienst VDAB voor december 2007. Arbeidssocioloog Jan Hertogen, die de cijfers analyseerde, heeft het over "een wonder".
Eind december 2007 telde Vlaanderen in totaal 39 procent minder jongeren zonder baan dan twee jaar voordien, in december 2005. Bij de laaggeschoolde jongeren was er een daling met 32 procent.

Die positieve trend bij de laaggeschoolden was het meest uitgesproken voor de groep jongeren van allochtone afkomst, vooral uit de Maghreb-landen en Turkije, die in de zogenaamde dertien Vlaamse centrumsteden wonen. Het gaat daarbij om alle grote Vlaamse steden, plus de Limburgse mijngemeenten.

In die dertien steden loopt sinds twee jaar het jeugdwerkloosheidsplan, dat voorziet in een specifieke begeleiding van jongeren in hun zoektocht naar een baan. De VDAB werkt daarvoor samen met de lokale overheden en derdenorganisaties.
Nu in het nieuws