'Minder autorijden is ramp voor de fiscus'

'Minder autorijden is ramp voor de fiscus'

'Minder autorijden is ramp voor de fiscus'

Print
De fiscale opbrengst van de auto in België bedroeg in 2006 12 miljard euro. Dat is 8 procent van de totale fiscale ontvangsten. Een drastische daling van het gebruik van de auto of van de verkoop van auto’s zou dan ook een serieus probleem voor de fiscus met zich meebrengen. Dat is de conclusie van de Gentse milieu-econoom Johan Albrecht in een onderzoek voor het Itinera Institute.
BR>
Hoeveel betekent 12 miljard in het overheidsbudget? In 2006 werd iets meer dan 6 miljard uitgegeven aan werkloosheidsuitkeringen, 3,8 miljard aan uitkeringen voor ziekte en invaliditeit en bijna 2 miljard aan brugpensioenen en loopbaanonderbreking. Met de opbrengst van de autofiscaliteit wordt dus de solidariteit gefinancierd. Met de autobelastingen kan je bijna de volledige rentelasten op de overheidsschuld (12,5 miljard euro) betalen. Bijna de helft van die ‘autofiscaliteit’ komt van belasting op brandstof.

Het aandeel van de auto in de belastingopbrengst zit al tien jaar stabiel op een kleine 8 procent, al is de tendens de jongste jaren lichtjes dalend, ondanks de hogere brandstofprijzen. Het totale brandstofverbruik in België daalde tussen 2004 en 2006 met 6,2 procent. In die periode zakte de verkoop van benzine met 24,8 procent, de verkoop van diesel steeg met 0,1 procent. Als dat echt een trend wordt, dan krijgt de fiscus een probleem, aldus milieueconoom Albrecht.

Stel dat we tegen 2015 - door een combinatie van omstandigheden en maatregelen zoals verder stijgende energieprijzen en een radicale hervorming van de autofiscaliteit op basis van het verbruik - erin slagen de verkoop van autobrandstoffen te halveren, dan kan dat de fiscus tot 3 miljard euro kosten. En in een waar doemscenario schetst Albrecht hoe die drastische besparing op brandstof zal leiden tot hogere belastingen voor gezinnen en bedrijven, dus op arbeid waardoor aan het einde van de spiraal er minder werk en minder economische activiteit zal zijn.

Milieu

Maar het kan nog erger. Zuinige auto’s zijn goed voor het milieu, maar nog minder auto’s, is nog beter. In Japan is er momenteel een sterke daling van de autoverkoop door de vergrijzing en door jonge stadsbewoners die geen auto meer hebben. In zo’n scenario kan de overheid alleen maar hopen dat de lagere bestedingen aan auto’s gecompenseerd worden door hogere bestedingen aan andere consumptiegoederen.

Albrecht concludeert dat de overheid moet uitkijken met een radicale hervorming van de autofiscaliteit. Beter is een gericht beleid tegen files. Files zijn duur omwille van het verlies aan tijd en brandstof. Minder files leiden dus weliswaar tot een lagere verkoop aan brandstoffen en dus minder belastingen.

Maar anderzijds wordt autorijden attractiever als er geen files meer zijn zodat de autoverkoop niet stilvalt.
Nu in het nieuws