Overbemesting in Vlaanderen daalt spectaculair

De Vlaamse landbouwers hebben vorig jaar zeer grote inspanningen geleverd "waardoor de overbemesting meetbaar daalde". Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) gezegd op de landbouwbeurs in Roeselare. Het aantal "goede" nitraatresidustalen steeg van 54 naar 74 procent.

Belga

"De combinatie van tijdig waarschuwen door de Mestbank gevolgd door boetes bij hardnekkige overbemesting werkt. Op termijn moet dit leiden tot een betere kwaliteit van het oppervlaktewater", zei Crevits. Die verbetering is nodig omdat Vlaanderen van Europa een uitzondering (derogatie) kreeg op het mestdecreet. Over vier jaar moet aan Europa bewezen worden dat er verbetering optreedt.

De vooruitgang kan worden afgelezen uit de tienduizend grondstalen die de Mestbank jaarlijks neemt. De norm is dat er hooguit 90 kg nitraatresidu mag overblijven per hectare. Vorig jaar beantwoordde driekwart van de stalen (74 procent) aan die norm, tegen 54 procent in 2006. Het aantal zwaar overbemeste grondstalen (150 kg of meer nitraatresidu per hectare) daalde van een vijfde tot een tiende van de stalen. "We zien deze sprong voorwaarts zelfs in de moeilijkste teelten (zoals sla en andere groenten)", glunderde Crevits.

Overbemesting zorgt voor te veel nitraten in het oppervlaktewate en dat is een probleem voor de volksgezondheid. Onder druk van Europa werd heel Vlaanderen ingekleurd als "kwetsbaar gebied", waar minder (kunst)mest mag worden uitgereden, op straf van forse boetes.