Voormalige Indonesische president Suharto (86) overleden

De voormalige Indonesische president Suharto is zondag op 86-jarige leeftijd overleden in Jakarta. Suharto regeerde van 1967 tot 1998 met ijzeren hand over de archipel. Hij stond bekend als de "vader" van Indonesië, maar tegelijkertijd ook als de meest corrupte staatsman ter wereld.

Belga

BR>

"Onze voormalige president is om 13.10 uur (7.10 uur Belgische tijd) gestorven", zo deelde een politieverantwoordelijke van het district Jakarta mee. Eerder op de dag was zijn gezondheidstoestand al als "heel kritiek" omschreven. Suharto lag sinds 4 januari in het ziekenhuis met onder meer hart- en longproblemen.

Hadji Muhammad Suharto werd geboren op 8 juni 1921. Hij maakt carrière in het leger en werkt zich midden de jaren zestig op tot legerleider onder de toenmalige president Soekarno, de eerste president van het onafhankelijke Indonesië. Hij maakt gebruik van zijn positie om de zieke president enkele maanden later van de macht te verdrijven.

In 1967 wordt Suharto interim-president en vanaf 1968 door het parlement verkozen staatshoofd. In 1975 geeft hij het bevel Oost-Timor binnen te vallen. De 25 jaar durende repressie daar zal hem de beschuldiging van genocide "opleveren".

In maart 1998 wordt Suharto verkozen voor een zevende mandaat van vijf jaar, maar wanneer het leger hem de rug toekeert wordt hij gedwongen om op 21 mei 1998 af te treden.

Twee jaar na zijn aftreden wordt Suharto gerechtelijk vervolgd voor het verduisteren van 570 miljoen dollar aan openbare fondsen. Volgens schattingen hebben Suharto en zijn familie tussen de 15 en de 35 miljoen dollar binnengerijfd. In 2006 wordt de vervolging gestaakt omwille van medische redenen. Ook andere pogingen tot vervolging draaien op niets uit.