Middeleeuwse nederzetting onder Gentse Ikea

Print
Tijdens opgravingen op de terreinen waar de Gentse Ikea-vestiging wordt gebouwd, hebben archeologen sporen teruggevonden uit de ijzertijd en de middeleeuwen
Bij de aanleg van de parkings aan Flanders Expo in de jaren 1980 hadden archeologen al grondverkleuringen en scherven opgegraven die aantoonden dat er een Romeins grafveld, met vlakbij een Romeinse nederzetting uit de 1ste tot 3de eeuw, te vinden was. Toen werden ook al middeleeuwse sporen opgemerkt.

Bij nieuwe opgravingen werd een zespalig bijgebouwtje van 3 op 3 meter, met aangrenzend een ovale kuil, opgegraven. Het dateert uit de ijzertijd, 750 tot 50 voor onze tijdrekening. De archeologen vonden ook vijf Romeinse brandrestengraven.

Opmerkelijk is de vondst van een volledig erf uit de middeleeuwen, van tussen de 10de en 12de eeuw. Dat erf behoort hoogstwaarschijnlijk tot een groter nederzettingscomplex dat door de aanleg van de parkings jaren geleden al grotendeels werd vernietigd.
MEEST RECENT