Vijverdemping krijgt negatief advies

Print
Sint-Gillis-Waas - Het gemeentebestuur van Sint-Gillis- Waas geeft een negatief advies aan de stedenbouwkundige aanvraag van een aannemer om de visvijver in de Zandstraat in deelgemeente Sint-Pauwels te dempen. Met de ingreep wil die het gebied omvormen tot landbouwgrond.
BR>
Tegen de aanvraag om het terrein van de visvijver om te vormen tot landbouwgrond, werden zeven bezwaren ingediend. Ook het Departement Landbouw & Visserij, het Agentschap Natuur & Bos en de gemeentelijke milieuraad gaven te kennen dat er voor hen geen sprake kon zijn van een demping van de visvijver. “Uit hun adviezen blijkt dat de vijver een geschikte habitat is voor watervogels en tevens een belangrijk klein landschapselement is”, legt schepen van Ruimtelijk Beleid Steven De Beule (CD&V) uit. “De in jaren ‘70 uitgevoerde aanplanting rondom de plas, bestaat uit zomereik, zwarte els, fijnspar en lork met spontane verjonging van wilg en lijsterbes. Het geheel vormt een landschappelijke buffer met het aangrenzende tuinbouwbedrijf.”

Onduidelijke plannen

In zijn negatief advies houdt het schepencollege ook rekening met het feit dat de aanvrager een aannemer in grondwerken is en dat hij geen agrarische of para-agrarische activiteiten uitoefent. “Het toekomstige gebruik van de te dempen vijver is onduidelijk.

De noodzaak tot demping van de plas kan niet beoordeeld worden. De geplande werkzaamheden zouden zeer ingrijpend zijn en onaanvaardbare hinder veroorzaken voor de omgeving. Bovendien zal een klein landschapselement met biologische waarde verdwijnen.

Die onherstelbare schade aan de natuur kan niet worden gecompenseerd”, benadrukt De Beule.

Het dossier vertrekt nu naar de provincie waar de stedenbouwkundige ambtenaar zal beslissen over het al dan niet toekennen van de stedenbouwkundige vergunning. Afhankelijk van die beslissing kan de tegenpartij beroep aantekenen, eerst bij de provincie en nadien desnoods bij de bevoegde minister.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio