Eenrichtingsverkeer ingevoerd in College

Print
Sint-Niklaas - School gaat files te lijf met mobiliteitsplan
BR>
Het college in Sint-Niklaas, met 1.300 leerlingen een van de grootste scholen in de regio, voert een mobiliteitsplan in. Het grote leerlingenaantal zorgt bij de leswisselingen voor een enorme drukte in de schoolgangen en daarom geldt sinds deze week eenrichtingsverkeer in de centrale gang.

Met een brief werden de leerlingen van het SintJozefKleinSeminarie, of het College, deze week op de hoogte gebracht van een nieuwe ’verkeersmaatregel’ in de school.

Om de verplaatsingen bij leswisselingen vlot te laten verlopen, wordt er in de centrale gang eenrichtsverkeer ingevoerd ’tussen de leraarskamer en de rotonde’. Daarmee moet ’de gevaarlijke situatie aan de lokalen 40 en 41 vermeden worden’.

Enkele leerlingen moeten even in een deuk hebben gelegen.

”We zijn blijkbaar gevaarlijke weggebruikers in een schoolgang die doet denken aan de drukste straat van New York”, liet iemand onze redactie weten.

”Wat is de volgende stap?

Verkeersborden? Boetes?”

De schooldirectie verduidelijkt de opmerkelijke plannen.

”Dit plan is er gekomen op vraag van enkele leraars om de organisatie in de school te verbeteren. Dit is helemaal geen strikte richtlijn, maar iets dat gewoonweg bepaalde zaken kan verbeteren. Er zijn natuurlijk geen sancties aan verbonden. We begrijpen eerlijk gezegd de commotie niet”, stelt directeur Walter Roggeman.

”Normaal gezien zouden begin dit schooljaar al een paar ingrepen zijn gebeurd om de circulatie in de schoolgangen te verbeteren, maar die werden in laatste instantie uitgesteld.”

Het College is niet alleen intern de mobiliteit aan het verbeteren, maar ook aan de schoolpoorten is er beweging. Deze week werd de inzet van stadswachten aan de schooluitgang in de Stationsstraat positief geevalueerd.

Daar verlaten na het laatste belsignaal zo’n 600 jongeren en alle personeelsleden de school. Om het verkeer en de voetgangers er niet te hinderen, zal er dagelijks om 12 en 14u een stadswacht de uittocht begeleiden. Verder heeft de school zich ook al voorbereid op een mogelijke verkeersluwe of verkeersvrije Stationsstraat.

Daarvoor is een nieuwe uitgang gecreëerd in het nieuwe schoolgebouw in de Richard Van Britsomstraat.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio