Hoge Raad Justitie: 'Hasselts procureur is te autoritair'

Hoge Raad Justitie: 'Hasselts procureur is te autoritair'

Hoge Raad Justitie: 'Hasselts procureur is te autoritair'

Print
"Het parket van Hasselt werkt efficiënt en de procureur gaat zijn boekje niet te buiten, maar hij is te autoritair". Dat schrijft de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) in een toezichtsrapport over het parket van Hasselt. Het rapport kwam er na een schriftelijke klacht van politierechter Paul Lecocq tegen procureur Rubens. (Dit stuk heeft een update van 11 oktober 2011, met een biografie van Marc Rubens naar aanleiding van de graaicultuur bij de politiezone Hazodi, nvdr)

De Hoge Raad voor de Justitie doet toezichtsonderzoeken op rechtbanken en parketten en handelt ook klachten van burgers over de werking van het gerecht af. De HRJ maakte een analyse van het Hasselts parket. Die werd deze week ter beschikking gesteld van Kamer en Senaat, maar was al einde 2007 goedgekeurd door de plenaire vergadering van de HRJ.

In zijn analyse stelt de HRJ vast dat procureur Rubens "zijn bevoegdheden niet overschreden heeft, maar zijn autoritaire stijl kon niettemin een schijn van machtsmisbruik wekken". De procureur moet van de HRJ de werksfeer op het parket verbeteren, "meer vertrouwen schenken aan de kennis en kunde van zijn medewerkers, meer respect tonen voor hun persoonlijkheid, beter met hen overleggen en wat meer oog hebben voor lokale gevoeligheden".

Rubens werd o.a. verweten dat hij een subsitute die volgens hem te traag werkte "bureau-arrest" gaf, zodat ze niet meer naar de koffiepauze mocht. De Hoge Raad vindt dat "wat schools" en "betreurt dat het probleem niet op een andere manier kon worden aangepakt".

Men verweet Rubens ook dat hij "vaak eigengereid, wantrouwig en soms vernederend omging met zijn personeel en onvoldoende oog had voor de vervrouwelijking van de korps". Ook zou de werkdruk te hoog zijn en Rubens zou geen rekening houden met opmerkingen van zijn substituten. Gevolg zou - volgens de klacht - 'kampvorming' zijn.

Rubens zelf zegde dat hij een parket aantrof waar orde op zaken moest worden gesteld en dat "een op overleg gerichte aanpak geen optie is in de eerste fase". Voor hem stond "directe sturing centraal eerder dan het intern overleg". Ondertussen is volgens Rubens “orde op zaken gesteld”.

De HRJ stelt vast dat de meeste ondervraagde medewerkers achter de ingevoerde hervormingen staan. De groep die het onderzoek deed vond ook geen aanwijzingen dat de procureur specifiek bepaalde personen viseerde, zoals was beweerd.

Een andere klacht was dat het Hasselts parket zou leeglopen, maar volgens de HRJ zochten de mensen die wegwilden, dat andere werk in eerste instantie omdat ze die nieuwe baan wilden hebben.

De HRJ besluit dat het parket efficiënt werkt en dat er "geen aanwijzingen voor mogelijke disfuncties zijn".

UPDATE VAN 11 OKTOBER 2011: WIE IS MARC RUBENS?

Marc Rubens (63) is geboren in het Antwerpse maar heeft ouderlijke roots in Bilzen. Hij woont in de Kempen en heeft zeven kinderen. Hij studeerde rechten aan de UIA. In 1976 was hij een jaartje advocaat vooraleer over te stappen naar het Antwerpse parket. Daar bouwde hij de drugssectie uit. In 1991 promoveerde hij naar het parket-generaal bij het Antwerpse Hof van Beroep. Daar deed hij de Kamer van Inbeschuldigingstelling en ook 49 assisenhoven, een record in de provincies Antwerpen en Limburg dat pas nu gebroken is. Hij was berucht voor zijn strenge vorderingen en voor zijn vlijmscherp taalgebruik, "een wraakengel van de samenleving", zo zegde een collega bewonderend.

Rubens werd vervolgens hoofd van de Enquêtedienst van het Comité P, dat de politiediensten controleert en einde 1999 procureur van Hasselt. Rubens is van christendemocratische signatuur en één van de procureurs met de langste staat van dienst in België. Hij staat bekend als erg rechtlijnig en als een man die politici en topfiguren niet spaart. Zo vervolgde hij Patrik Vankrunkelsven (toen VU) omdat die over de omheining van de Navo-basis in Kleine Brogel klommen. Hij kreeg vlammende ruzie met toenmalig voorzitter Palms van de Hasseltse rechtbank, een ruzie die tot in de kleine dingen werd uitgevochten. Ruzies over meubelen werden niet geschuwd.

Volgens de meeste waarnemers leidt Rubens zijn parket organisatorisch goed en heeft hij ook heel constructief meegewerkt aan de hervormingen van het gerecht, die Justitieminister Stefaan De Clerck wil doorvoeren. Zo voerde Rubens al in 2002 een succesvolle nultolerantie voor winkeldieven in, die dit jaar door het parket van Tongeren werd overgenomen. Ook Antwerpen nam de idee over.

Rubens was in 2007 kandidaat voor de functie van procureur-generaal in Antwerpen, maar de minister benoemde Yves Liégeois.Bij collega’s hoor je dat Rubens “erg rechtlijnig maar ook te autoritair” is. Sommigen vergelijken hem met “Statler en Walldorf”, de twee mopperende, slimmere oudere heren uit de Muppet Show.

Nog dit jaar werd Rubens bondsprocureur in opvolging van René Verstringhe. Hij bekleedde die functie in de jaren negentig ook al. Nu werd hij geconfronteerd met de racistische spreekkooren in Genk. Hij startte ook dit jaar in de Antwerpse politieschool, waar hij hoofddocent is, een uniek project op. Samen met de vier andere procureurs van het Antwerpse Hof van Beroep wil hij de kandidaat-lesgevers screenen op hun juridische kwaliteiten. Om te voorkomen dat toekomstige politiemensen niet meer weten hoe een huiszoeking moet gebeuren zal over iedere lesgever worden geadviseerd. Het project werd ondertussen in Limburg overgenomen.

De procureur kwam recent in opspraak in de reportage over de wantoestanden bij de politie in Hasselt. Nochtans heeft Rubens in de kantoren van deze politiezone Hazodi sinds begin dit jaar 2 parketmagistraten en 1 jurist gedelegeerd om de politiemensen ter plekke te ondersteunen. Zo wilde hij alvast de juridische manier van optreden van de politie veilig stellen. De procureur-generaal van Antwerpen heeft informatie over de visie van Rubens in dit dossier opgevraagd, niet in het kader van een tuchtonderzoek want dat is er momenteel niet. Maar wel omdat er een parlementaire vraag over hem is gesteld.24 JANUARI 2008 MET UPDATE VAN 11 OKTOBER 2011

.

Nu in het nieuws