Meutekeslei wacht verharde strook

Het gemeentebestuur van Schelle trekt geld uit om de oude kerkweg in het verlengde van de Tuinlei, in de volksmond ‘De Meutekeslei’, onder handen te nemen. Een verharde strook moet er het comfort van de vele fietsende schoolkinderen, wandelaars en joggers verbeteren.

kvandessel

BR>

De ingreep komt er op vraag van een aantal bewoners. ”Doordat de ondergrond uit gemalen rode baksteen bestaat, laat die bij regenweer een roodkleurige smurrie achter en ontstaan er plassen en putten. De bewoners stelden daarom voor een strook van de weg te verharden. Ik vond het een zeer goed idee, want destijds heb ik het zelf moeten vaststellen toen we naar school in Boom fietsten”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Rottiers (CD&V/N-VA).

”Overigens blijken steeds meer mensen deze route te kiezen sinds onlangs de Hillekensweg, die de verbinding maakt tussen het verlengde van de Tuinlei en de Koekoekstraat, werd geasfalteerd.

Daarom laten we links van de Meutekeslei richting Niel een strook verharden. Die wordt afgelijnd met boordstenen en op enkele plaatsen komen paaltjes zodat er geen auto’s kunnen oprijden. De werkzaamheden worden kortelings uitgevoerd.

Daarnaast worden in de Tuinlei zelf in het najaar de trottoirs opnieuw aangelegd”, besluit schepen Geert Rottiers.

Aangeboden door onze partners

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Jobs in de regio