Kort nieuws

Print
Schilde - In sporthal Vennebos aan de Hoevedreef kan je zaterdag een fittest doen. De test analyseert je huidige fitheid en brengt je vetpercentage in kaart. Je krijgt de uitslag direct te horen, aangevuld met een persoonlijk bewegings-en trainingsadvies.
BR>
Je lichaamsgewicht en BMI worden bepaald en een inspanningproef afgenomen.

Alle inwoners vanaf 18 jaar die zich inschrijven bij de Sportdienst (Eugeen Dierckxlaan 24, 03- 380.07.47) mogen er voor 15 euro aan deelnemen.
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio