Sint-Niklaas legt voorwaarden op aan mestverwerkingsbedrijf in Sinaai

Sint-Niklaas - De mogelijke komst van een mestverwerkingsbedrijf in de Weimanstraat in Sinaai zorgt voor onrust bij de buurtbewoners. De stad legt het bedrijf nu een pak voorwaarden op. De eindbeslissing ligt evenwel bij de provincie.
BR>
Een landbouwbedrijf uit Sinaai heeft een aanvraag ingediend voor de inrichting van een mestverwerkingsinstallatie in de Weimanstraat, vlakbij het stiltegebied.

De buurtbewoners maken zich zorgen over de geurhinder die de installatie met zich zal meebrengen. Om die te vermijden, legt de stad het bedrijf een aantal voorwaarden op. Zo mag de mestverwerkingsinstallatie enkel gebruikt worden voor de verwerking van mest afkomstig van bedrijven in eigen beheer van de exploitant. Voorts moet de mest aan- en afgevoerd worden in afgesloten recipiënten. De installatie mag ook niet worden gebruikt op zaterdag, zon- en feestdagen en op weekdagen van 17 tot 7u. Het bedrijf moet verplicht een groenbuffer aanleggen en er is advies nodig van het agentschap voor Natuur en Bos over de mogelijke negatieve effecten op het naastgelegen habitatrichtlijngebied.

”Vanuit Sinaai zullen we uiteraard strikt opvolgen of de voorgestelde voorwaarden worden nageleefd”, stelt raadslid Mike Nachtegael (sp.a)
uit Sinaai. Het stadsbestuur geeft deze voorwaarden als advies mee aan de provincie, die uiteindelijk de beslissing moet nemen. Het provinciebestuur zal begin februari beslissen of het mestverwerkingsbedrijf er al dan niet mag komen.

JoVe

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio