België heeft te weinig veiligheidsinspecteurs op werkvloer

Print
België kampt met een achterstand inzake de inspectie van veiligheid en gezondheid op het werk.
Ons land telde in 2006 slechts één controleur per 19.000 werknemers, terwijl de Internationale Arbeidsorganisatie ILO en het Europese Parlement een minimum van één inspecteur per 10.000 werknemers vooropstellen.

"Een van de beste manieren om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verbeteren, is meer en uitgebreider controleren bij de bedrijven zelf. Het Europees Parlement vraagt net als de ILO een minimum van één inspecteur per 10.000 werknemers. Dat is een aantal dat België in 2006 niet haalde. De federale regering moet hiervan een prioriteit maken", zegt Europarlementslid Anne Van Lancker (sp.a) in een persmededeling.

Het aantal arbeidsongevallen en beroepsziektes baart het halfrond zorgen. Elk jaar zijn 300.000 Europese werknemers meerdere dagen arbeidsongeschikt ten gevolge van een ongeval op de werkvloer. Het EP laakte ook het feit dat de Europese Commissie nog steeds geen wetgevend voorstel heeft ingediend over de bescherming tegen beroepsziektes.
MEEST RECENT