Octopusoverleg: twee formele plenaires en veel informele contacten

Print
Voor de komende twee weken staan nog twee vergaderingen van de Werkgroep Staatshervorming op de agenda.
Veel van het communautaire overleg zal evenwel via informele contacten gebeuren. Tegen 23 maart moet er volgens minister van Institutionele Hervormingen Yves Leterme uitzicht zijn op een echte politieke wil om stappen vooruit te zetten. De voorwaarden zijn volgens de voorzitter van de werkgroep anders dan de voorbije zes maanden.

Na de toespraak die het Octopusoverleg officieel op gang moest trekken, maakten de deelnemers van de betrokken christendemocratische, humanistische, liberale, socialistische en groene families in besloten vergadering afspraken over het verdere verloop van de werkzaamheden.

Volgende week vrijdag staat tussen 15.00 en 19.00 uur een nieuwe bijeenkomst geprogrammeerd. Bedoeling is dat de regeringen van de deelentiteiten - de Vlaamse regering, de Waalse regering, de Brusselse regering, de regering van de Franse regering en de regering van de Duitstalige gemeenschap - daarop hun standpunten kunnen meedelen.
MEEST RECENT