Lokale studie over mobiliteit kost 45.000 euro

Rumst - Schelle laat een nieuwe mobiliteitsstudie uitvoeren, één die fijner is dan de studie die in 1999 voor de Rupelstreek werd uitgevoerd.

Die globale mobliteitsstudie behoorde tot de eerste generatie. Intussen zitten we in een tweede fase, en moeten we nagaan in welke mate de geformuleerde ingrepen zijn uitgevoerd en of de plannen nog actueel zijn. Vier gemeenten voelen aan dat er lokaal bijsturingen nodig zijn: Boom, Niel, Rumst en wijzelf willen een lokale studie laten uitvoeren. Het gaat om een verfijning van de globale studie. We gaan niet apart maatregelen nemen die haaks staan op de globale studie”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V/N-VA). Voor de studie heeft Schelle 45.000 euro in zijn budget ingeschreven.

BaR
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio