Sociale woningen in studiefase

Print
Aartselaar - Voor de goedkeuring van het lokaal sociaal beleidsplan werd OCMW-voorzitter Hugo Keppens tijdens de gemeenteraad ondervraagd.
BR>
Sophie De Wit (N-VA) wilde - voor ze haar goedkeuring gaf aan de langetermijnvisie van het OCMW - weten hoe ver het staat met sociale koopwoningen en het sociaal verhuurkantoor in de gemeente. “Wat betreft de koopwoningen zijn we vorig jaar gestart met een project, maar dat zit nog in de studiefase”, zei voorzitter Hugo Keppens.

“Deze studie zal dit jaar klaar zijn. Wat het verhuurkantoor betreft, kan ik zeggen dat wij hier aan deelnemen.”

Rina Van de Weyer (CD&V) vroeg welke sociale huurappartementen voorzien worden. “Het gaat om achtentwintig eenheden waarvan een deel pure sociale woningen zijn en een ander deel ADL-woningen. ADL staat voor ’activiteiten dagelijks leven’ en is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij dagelijkse huishoudelijke taken. Het ADL-centrum, dat hen begeleidt, wordt beheerd door een sociale woningmaatschappij. Het OCMW heeft inspraak, de subsidies komen van de hogere overheid.”

Tot slot kwam er een vraag over de mantelzorgtoelage. “Hiermee willen we mensen helpen die buiten elke andere regeling vallen” zegt Keppens. “In Aartselaar zijn dat een dertigtal mensen.” De meerjarenplanning tot 2013 werd unaniem goedgekeurd.

JW
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio