Rotoreg

De gemeente kocht zopas een rotoreg aan. De groendienst zal deze machine gebruiken voor het bezaaien en bewerken van plantvakken en voor het onderhouden van paden in losse materialen. Ook de parking aan de Albrecht Rodenbachschool, die zeer slecht onderhouden is, kan met de machine opnieuw geëffend worden.