Frijthout

De plannen voor de verkaveling Frijthout aan de Oudstrijdersstraat krijgen stilaan vorm. Eerstdaags zal een voorstel op tafel liggen en start het gemeentebestuur onderhandelingen voor de inplanting van de gebouwen voor de inplanting van de gebouwen en de aanleg van landelijke fietswegen.