Bomen worden gekapt

In de Geelhandlaan, de monumentale dreef van het centrum naar het gemeentehuis, zullen op het einde van de maand twaalf bomen worden gekapt. Het gaat om zieke bomen die een gevaar vormen voor de omgeving.

BR>

De Geelhandlaan is een beschermd dorpsgezicht, zodat eerst toelating moest worden gevraagd aan de Vlaamse overheid.