Kapelse burgemeester eist juiste regels voor brandweer

Kapelse burgemeester eist juiste regels voor brandweer

Kapelse burgemeester eist juiste regels voor brandweer

Print
Kapellen - Steeds vaker rukken twee korpsen uit voor dezelfde brand terwijl dat helemaal niet nodig is. Luc Janssens (Open Vld), waarnemend burgemeester van Kapellen, noemt dit geldverspilling. Hij roept de federale regering op hier snel verandering in te brengen. Ook vraagt hij de gouverneur om afspraken te mogen maken met buurgemeenten.
BR>
In de nieuwe wet op de civiele veiligheid, zeg maar de brandweer, staat onder meer het begrip ’snelste adequate hulp’. Dat betekent dat er wordt afgestapt van het territorialiteitsprincipe dat een bepaald brandweerkorps ook alle interventies in zijn gemeente voor zijn rekening moet nemen.

De nieuwe wet stuurt het snelste korps ter plaatse, ook als dat dat van een buurgemeente is. ”De nieuwe wet bestaat sinds mei vorig jaar”, stelt Luc Janssens (Open Vld), waarnemend burgemeester van Kapellen, ”maar veel, zo niet alles, moet nog concreet gemaakt worden in uitvoeringsbesluiten. Dat heeft natuurlijk te maken met de lange regeringsvorming.

Het enige aspect dat al van toepassing is, is dat van de snelste adequate hulp (SAH). In de provincie Antwerpen geldt dat principe sinds 22 oktober na een rondzendbrief van minister van Binnenlandse Zaken Dewael.”

Worst

Die brief maakt het er niet eenvoudiger op. ”De rondzendbrief stelt dat het begrip SAH concreet van toepassing wordt, maar de minister zegt daarin ook dat in se nog steeds de wet van 1963 geldt. Daarom - en dat staat letterlijk in die brief - is het aangewezen om steeds twee korpsen te sturen, het snelste én het territoriaal bevoegde.”

Janssens vindt dat SAH-principe de logica zelf. “Ik sta er volledig achter, want het zal een burger worst wezen welk korps er komt, als het maar snel gaat. Anderzijds stellen zich heel wat problemen op het terrein. Die problemen zijn nu misschien nog niet zo ernstig of prangend, maar kunnen wel escaleren als de wet niet snel concreet wordt.”

Solidariteit

”Wij zijn bv. het snelste korps in Sint-Mariaburg, Putte-Stabroek en deeltjes van Ekeren en Antwerpen”, verduidelijkt de Kapelse burgemeester. “Ons korps is de voorbije weken meer uitgerukt buiten, dan binnen onze grenzen. Ik heb daar geen enkel probleem mee. De solidariteit in de regio mag en moet volledig spelen. Maar wie draait nu op voor de kosten van die buiten-interventies? De Kapelse burger. Nogmaals, die solidariteit mag er zijn, maar er zijn grenzen.”

“Nu komen ook altijd twee korpsen ter plaatse en dat lijkt me in heel wat gevallen toch wel een verspilling van middelen, manschappen en materieel”, vervolgt Janssens. “Kun je je voorstellen dat Antwerpen met een aantal wagens uitrukt naar de Plasstraat in Ekeren, terwijl dat op zo’n 300 meter van onze kazerne is?”

Volgens de Open Vld’er zijn er nog problemen. “Zoals op het vlak van bevoegdheid. Wie neemt bij een brand ter plaatse de leiding? Het snelste korps? Het territoriale? Dat met de hoogste graad? En als burgemeester ben ik eindverantwoordelijke van mijn korps. Maar gaat dat ook op als onze manschappen in Brasschaat optreden? Of is dan mijn collega- burgemeester bevoegd? En bij welke burgemeester moet je zijn als het Kalmthoutse korps in Kapellen komt blussen?”

Luc Janssens weet dat hij in Kapellen in een niet-alledaagse situatie zit. ”Ten eerste omdat onze brandweerkazerne niet centraal gelegen is. Én ook omdat bij onze buren van Stabroek het korps van Antwerpen bevoegd is.”

Prioriteit

Toch blijft de Kapelse burgemeester niet bij de pakken zitten. ”Ik ben blij dat er eindelijk een nieuwe regering is. Ik heb ook vastgesteld dat de premier in zijn verklaring de uitvoering van de wet op de civiele veiligheid op negen plaatst in de prioriteitenlijst van ‘zijn’ nieuwe regering. Goed nieuws allemaal, toch wil ik de regering oproepen om hier echt snel werk van te maken.”

Ook schreef Janssens een brief aan de Antwerpse gouverneur Camille Paulus. ”Daarin vraag ik hem of het toegestaan is dat we in de tussentijd, tot de nieuwe wet geconcretiseerd is, afspraken maken met onze buurgemeenten. Zo kunnen we tenminste al vermijden dat er twee brandweerkorpsen uitrukken voor een niemendal.”

Christophe MATTHIJSSENS
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio