"Bastiaens stond op onafhankelijkheid LDC's"

Print
Op het L&H-proces in Gent heeft de advocaat van Gaston Bastiaens, de voormalige CEO van het failliete bedrijf, de degelijkheid van het LDC-concept onderstreept.
Volgens advocaat Philip Walravens was er niks mis met het opzet. Dat Pol Hauspie en Nico Willaert in hun verklaringen zouden gezegd hebben dat Bastiaens niet de noodzakelijke middelen wilde vrijmaken om ontwikkeling mogelijk te maken in die LDC's, bewijst volgens de advocaat dat de CEO correct handelde en de onafhankelijkheid van die taalbedrijfjes respecteerde.

De raadsman van de beklaagde excuseerde zich voor het uitgebreid technisch pleidooi dat hij zou houden. Hij had het over de Amerikaanse boekhoudregels en de discussie over het boeken van verkoop van softwarelicenties. In het geval van L&H gaat dat over de verkoop van softwarelicenties aan de LDC's. De advocaat wees op de complexiteit van de materie en het feit dat diverse bedrijven daar problemen mee hebben. Hij ontkrachtte nadien de fundamenten van het openbaar ministerie om de wettelijkheid van de buitenlandse taalbedrijfjes te onderstrepen. Dat de investeerders vaak louter financiële motieven hadden, doet er volgens advocaat Walravens niet toe. Dat de kredieten echter van Jo Lernout en Pol Hauspie kwamen en zo afbreuk deden aan die onafhankelijkheid, wist Bastiaens naar zijn zeggen niks.

"Het is jammer dat er bij de meeste LDC's geen ontwikkelingen zijn gebeurd, maar is dit de fout van Gaston Bastiaens? De LDC's waren onafhankelijk. Het is pas in maart 2000 dat mijn cliënt vernam dat er geen activiteit was in die bedrijfjes. Er werd een plan opgesteld om L&H-ingenieurs en linguïsten te verhuren aan die LDC's. Bastiaens wilde dat plan echter eerst voorleggen aan KPMG. Die reactie lijkt me bonafide."

.

Nu in het nieuws