Loodzware agenda wacht in Octopusoverleg - Poll en Audio

Loodzware agenda wacht in Octopusoverleg - Poll en Audio

Loodzware agenda wacht in Octopusoverleg - Poll en Audio

Print
De deelnemers aan het Octopusoverleg steken vandaag in de Senaat voor het eerst de koppen bij elkaar onder de leiding van de vicepremiers Yves Leterme en Didier Reynders als co-voorzitter.
BR>
Beluister ook de analyse van onze Wetstraatjournalist Paul Geudens.

Deze groep moet tegen Pasen de krijtlijnen uittekenen voor verdere stappen in de staatshervorming. Wat staat er op de loodzware agenda?

 • Invoering federale kieskring (deel kamerleden wordt in hele land verkozen). Andere samenstelling Senaat (paritair?).
 • Herfinanciering van Brussel.
 • Herfederalisering van de geluidsnormen rond Zaventem.
 • Splitsing kieskring B-H-V: de Franstaligen stellen de uitbreiding van Brussel als tegeneis. Eventuele mogelijkheid voor Franstaligen uit de zes faciliteitengemeenten om in Brussel voor Franstaligen te stemmen, wijzen ze af als onvoldoende. Ze verzetten zich ook tegen een Vlaamse onderwijsinspectie in het Franstalig lager onderwijs in de zes faciliteitengemeenten.
 • Splitsing gerechtelijk arrondissement B-H-V.
 • Regionalisering van: Werkgelegenheidsbeleid, werkloosheidsreglementering en -uitkeringen, activering werklozen, brugpensioenen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet; loonoverleg; gezinsbeleid (kinderbijslagen); mobiliteitsbeleid (verkeersveiligheid, snelheidsbeperkingen, verkeersboetefonds); jeugdsanctierecht; huurwetgeving; en energiebeleid.
 • Meer fiscale autonomie voor de regio’s (vennootschaps- en personenbelasting).
 • Vertegenwoordiging van de regio’s bij de NMBS en Infrabel.
 • Herfederalisering ontwikkelingssamenwerking.
 • Afbouw van federale middelen voor beleidsdomeinen die tot de bevoegdheid van gewesten en gemeenschappen behoren zoals het grootstedenbeleid.
 • Vertegenwoordiging gewesten en gemeenschappen in Centrum Gelijke Kansen en Racismebestrijding.

Geen vragende partij

 • De Franstalige partijen zijn geen vragende partij. Ze willen wel “praten” omdat zonder staatshervorming de separatistische druk in Vlaanderen alleen maar zou toenemen. Ze hebben hun golflengte op elkaar afgestemd.
 • Premier Verhofstadt heeft vorige week een nota over de hervorming van de instellingen overgemaakt aan de voorzitters van de Octopuspartijen. In dit werkstuk reikt de premier “een agenda en mogelijke oplossingen aan om te komen tot een nieuw federaal pact”. De nota bindt alleen Verhofstadt zelf. De Franstalige partijen wezen de nota met klem van de hand omdat ze naar hun inzichten onaanvaardbaar ver gaat. Volgens het cdH op heel wat punten zelfs verder dat wat Leterme en de Vlaamse partijen destijds in Hertoginnedal op tafel hebben gelegd.
 • Yves Leterme dient zelf geen globale nota in voor het Octopusoverleg. Hij wil thema per thema afhandelen. Op de eerste bijeenkomst legt hij een korte verklaring af. Nadien worden afspraken gemaakt over de werkmethode en worden de data van de latere bijeenkomsten vastgelegd.Voorzitter Yves Leterme (CD&V) van de Werkgroep Staatshervorming riep bij de start van het Octopusoverleg iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen.
De vicepremier, tevens minister van Institutionele Hervormingen, schetste de uitdagingen waar ons land voor staat. De staatshervorming moet volgens hem in de lijn liggen van de vorige vijf hervormingen die ons land heeft gekend. Hij stelde dat een hervormingsvoorstel nooit tegen een gemeenschap kan gericht zijn.

Daarnaast riep hij iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het overleg doen mislukken, is heel gemakkelijk en vergt niet veel moed, maar is een optie zonder perspectief, zei Leterme. Slagen kan niemand in zijn eentje, maar is een collectieve verdienste, aldus nog de vicepremier.
MEEST RECENT