Duitsland heeft voor het eerst sinds 1969 begroting in evenwicht

Print
Voor het eerst sinds 1969 heeft Duitsland een begroting in evenwicht afgeleverd. Het deficit kromp in 2007 tot 0 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2006 was er nog een tekort van 1,6 pct van het bbp. Dat deelde het instituut voor statistiek dinsdag in Frankfurt mee.
De begroting kon profiteren van de economische groei en van meer belastinginkomsten. De Duitse economie groeide het voorbije jaar met 2,5 procent in reële termen. De voorbije jaren werden telkens begrotingstekorten geboekt. Tussen 2002 en 2005 haalde Duitsland zelfs de Maastricht-norm niet.

Positieve uitzondering was 2000, toen de Duitse begroting een overschot boekte: te danken aan eenmalige inkomsten en de veiling van UMTS-licenties. Het overschot bedroeg dat jaar 1,3 procent van het bbp.

Voor 2008 verwacht de Duitse regering opnieuw een klein deficit. Dat zou vooral te wijten zijn aan de hervorming van de vennootschapsbelasting en een stijging van de ambtenarenlonen. De economie groeide in 2007 met 2,5 pct, zoals verwacht. In 2006 werd nog een groei van 2,9 pct genoteerd. Voor 2008 wordt rekening gehouden met een "aanzienlijke groeivertraging".
Nu in het nieuws