't Geleeg komt tot leven

Niel - De wijk ’t Geleeg, gelegen naast de Matenstraat, is in volle ontwikkeling. Meer en meer gezinnen komen er zich vestigen. Ondertussen hebben ook enkele handelszaken in de wijk hun intrede gedaan. Eerst pootte warenhuisketen Delhaize er een filiaal neer. Kapperszaak Het Haarpaleis volgde en vorige week opende frietkraam ’t Geleeg haar deuren.
Rond de eeuwwisseling startte Niel met de verkaveling ’t Geleeg. Het gaat om een project dat uit twee fasen bestaat. Aan de eerste fase, dat 125 woningen telt, wordt de laatste hand gelegd. De meeste van die woningen zijn ondertussen bewoond.

De voorbereidingen voor de tweede fase, zoals onder meer het gelijkmaken van het terrein, zijn nu volop aan de gang. Ook in die tweede fase zijn er zo’n 125 woningen gepland. Net zoals in de eerste fase start de verkavelaar met de aanleg van de straten.

De wijk 't Geleeg komt dus weer volop tot leven. De handelaars die er zich hebben gevestigd, hebben de situatie alleszins goed ingeschat. Gouden zaken liggen op hen te wachten. Dat beseft ook Herbert Theys, de zaakvoerder van het pas geopende frietkraam. “In feite ben ik bakker van opleiding, maar ik verdiende de voorbije jaren de kost als trucker”, verduidelijkt de 37-jarige uitbater. “Ik was er al vele jaren op gebrand om een frietkraam te beginnen. Ik bleef niet bij de pakken zitten en telkens wanneer ik vernam dat een zaak was over te nemen, ben ik er naartoe gegaan. Soms was het de locatie die me niet aanstond, soms vond ik de zaak te klein. Het wou maar niet lukken. In juli 2006 vestigde mijn gezin zich in de wijk ’t Geleeg. Het is me niet ontgaan dat de wijk steeds meer wordt bevolkt. Op het gebied van clientèle was het vanaf de eerste week een schot in de roos", vertelt Herbert Theys.

Ook Bianca De Smedt, de uitbaatster van kapperszaak Het Haarpaleis, wrijft zich in de handen. “Noch in de wijk ’t Geleeg nocTweede fase gaat van start met wijzigingen

Voor de verkavelaar met de tweede fase begon, vroeg hij om een verkavelingswijziging. Hij vroeg een kleine uitbreiding en mikte op de bouw van een bijkomend flatgebouw. Naar aanleiding van die wijziging formuleerde ook het gemeentebestuur een aantal eisen. Het stuurde aan op een veiligere ontsluiting naar de Matenstraat en vroeg meer parkeergelegenheid en een kwaliteitsvolle invulling van het openbaar domein.
“Ringovenlaan en Klampovenlaan worden de in- en uitrit. Ter hoogte van de uitrit worden ook voorselectievakken voor links- en rechtsafslaand verkeer aangelegd. Op het openbaar domein komen zestig extra parkeerplaatsen en achteraan de verkaveling richt de gemeente een perceel grond in als speelweide. In de tweede fase wordt ook de aanleg van een cenraal plein opgenomen. De vraag van de verkavelaar om op een perceel grond, dat voorbestemd was als openbaar groen, een vierde flatgebouw te zetten, heeft het gemeentebestuur afgewezen. Omwonenden hadden hiertegen bezwaar ingediend en halen dus hun slag thuis“, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Walter Troch (Open Vld).

PVR
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio