Taxus

De inzameling van taxussnoeisel leverde vorig jaar goede resultaten op. Daarom gaat Ranst in 2008 zijn bewoners aansporen om in de periode van half juni tot half september opnieuw het snoeisel in te zamelen.

BR>

Dat moet helpen in de strijd tegen kanker want uit het snoeisel wordt een kankerbestrijdend medicijn gewonnen.