Drukwerk te zwaar belast?

De personenbelasting in Ranst blijft hangen op 6,5 procent. De onroerende voorheffing is hetzelfde lot beschoren: in 2008 blijven de opcentiemen 1.120.

BR>

Schepen van Financiën Stan de Schutter (CD&V) stelde zijn eerste begroting voor. Hij kon de Ranstenaren geruststellen met de mededeling dat de belastingen niet stijgen dit jaar. De personenbelasting is vastgelegd op 6,5 procent. Ze bezorgen de gemeente een inkomen van 4,5 miljoen euro. De opcentiemen blijven ook wat ze waren, ze spijzen de gemeentekas met 3,2 miljoen euro. De belasting op een tweede verblijf is nog altijd 250 euro per jaar, maar die inkomsten zijn minder relevant want meer dan 16.500 euro levert dat niet op.

De belasting op het verspreiden van drukwerk blijft enkele raadsleden dwarszitten. Vooral Lutgarde Van Dessel (N-VA) vindt dat de maatregel de kleinere zelfstandige te zwaar treft. In totaal levert de belasting op verspreiding van reclame 150.000 euro op.

Aan de uitgavenkant blijft de personeelskost de zwaarste post met zes miljoen euro. Dat heeft ook te maken met extra aanwervingen die dit jaar gebeuren. Andere serieuze kostenposten zijn de lokale politiediensten. De bijdrage van Ranst aan de lokale politie van de zone Zara bedraagt ruim anderhalf miljoen euro. De werkingstoelage voor het OCMW bedraagt 805.000 euro. Voor het bouwen van een seniorenlokaal in Ranst wordt 400.000 euro ingeschreven.

De verbindingsriolering van de Emblemseseweg naar de Stekelbessenlaan vergt bijna 750.000 euro en het buitengewoon onderhoud van de wegeninfrastructuur kost ook ruim een half miljoen euro.

SL